OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

30 listopada 2017 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Opatowie, sala nr II odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Piaski Brzóstowskie, gmina Ćmielów. Składa się z działki ewidencyjnej nr 274/5 o pow. 0,3533 ha, usytuowana jest jako jedna z ostatnich zabudowanych w kierunku wschodnim. Teren nieruchomości jest uzbrojony w: wodociąg gminny, energię elektryczną, gaz ziemny. Zabudowa: budynek mieszkalny. pow. użytkowa 160,7 m2. Budynek bez tynków wylewek, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej. Nieruchomość ww. stanowi własność dłużnika: (...), posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opatowie o nr KI1T/00021690/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 126 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 84 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Położenie: