OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 listopada 2017 r. o godz. 13:00

 

w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60 A, w sali nr 129, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/10 niewydzielonej części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow.
ok. 110,00 m2, należącej do dłużnika: (…), położonej: 45-068 Opole,
ul. Napieralskiego 1
, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1O/00046075/5.

 

Suma oszacowania udziału wynosi 22 000,00 zł, a cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 14 667,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 200,00 zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 53 1020 3668 0000 5302 0093 0263 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: