OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Kazimierz Bobowski (tel./fax (71) 313 33 32) ogłasza, że w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12, w sali nr 12, w dniu

 

20 listopada 2017 r.

o godz. 10:00

 

odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości, którą stanowi działka nr 61/2 (m-1) o pow. 0,0900 ha – zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym,

położonej: Godzinowice, gmina Oława,

dla której Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1O/00030412/4.

 

Suma oszacowania udziału wynosi 142 855,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 107 141,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 14 285,55 w gotówce. Rękojmię można także uiścić na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA I O. Oława 59 1090 2428 0000 0006 1400 0064.

Rękojmia powinna być wpłacona w kancelarii lub być na koncie komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

oraz

o godz. 10:10

 

drugiego udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości, którą stanowi działka nr 61/2 (m-1) o pow. 0,0900 ha – zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym,

położonej: Godzinowice, gmina Oława,

dla której Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1O/00030412/4.

 

Suma oszacowania udziału wynosi 142 855,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 107 141,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 14 285,55 w gotówce. Rękojmię można także uiścić na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA I O. Oława 59 1090 2428 0000 0006 1400 0064.

Rękojmia powinna być wpłacona w kancelarii lub być na koncie komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 33 32

 

 

 

Położenie: