OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski Kancelaria Komornicza w Tarnowskich Górach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

24 października 2017 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 21 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 3 219,00 m2. Na nieruchomości posadowione są trzy budynki. W pierwszym z budynków parter ma charakter handlowo-usługowy, na piętrze natomiast pomieszczenia mieszkalne, które mogą być adaptowane jako dodatkowe pomieszczenia biurowe i socjalne. Powierzchnia użytkowa budynku to 536,00 m2. Kolejne budynki to budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 307,50 m2 i kwalifikujący się do rozbiórki budynek drewutni.

Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Zagórskiej 85 w Tarnowskich Górach i aktualnie wykorzystywana jest jako sklep i skład materiałów budowlanych. Oznaczenie geodezyjne nieruchomości : działki nr 217/20, 218/19, 446/19, arkusz mapy 1 Ryb, obręb 0015 Strzybnica, jednostka ewidencyjna 241304_1 Tarnowskie Góry; jednostka rejestrowa 1143. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1SR- PUII – tereny produkcyjno-usługowe.

Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział V Ksiąg Wieczystych o nr GL1T/00041691/8.

Użytkowanie wieczyste ustanowiono do dnia 04.12.2096 r.

 

Licytowane prawo do nieruchomości oszacowano na kwotę 1 325 353,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 883 568,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 132 535,30 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 23.10.2017 r. w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w gotówce płatnej w kancelarii komornika lub na konto:

ING Bank Śląski SA 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (32) 285 15 49 oraz na stronach internetowych www.komornik.tarnowskie-gory.eu i www.komornikpiekaryslaskie.pl.

 

 

Położenie: