OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Aleksandra Krenzel-Huchel Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu-Zdroju zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

25 października 2017 r. o godz. 14:30

 

w sali nr 28 Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego oznaczonego jako odrębna nieruchomość, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Marusarzówny 17/24, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju o numerze GL1J/00043109/7 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju nr KW GL1J/00033213/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 122 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 91 500,00 zł.

 

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny położony na V piętrze budynku o powierzchni 62,95 m2 składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju wraz z pomieszczeniem przynależnym jakim jest piwnica.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości w wysokości 12 200,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie licytacji, w gotówce lub w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim kontakcie z Kancelarią Komornika – tel. (32) 476 25 30. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649) od 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

 

Położenie: