OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maciej Szoski, ul. Rynek 8, 33-370 Muszyna zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

31 października 2017 r. o godz. 10:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie w sali nr 31 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łomnica-Zdrój w postaci działki ew. nr 3872 o powierzchni 0,31 ha.

 

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie KW nr NS1M/00027673/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 5 204,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 3 903,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 520,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 92 2490 0005 0000 4530 6445 0270.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika (18) 471 83 38.

 

Położenie: