OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter (tel. (61) (prefix) 44 23 744) ogłasza, że w dniu

 

25 października 2017 roku o godz. 9:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu mającego siedzibę przy pl. Niepodległości 31 w sali nr 24, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO

 

lokal mieszkalny nr 23 w budynku nr 49 stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem w działce gruntowej do udziału 517/119605, położony w Nowym Tomyślu na os. Stefana Batorego. Budynek usytuowany jest na działce nr 168/8 o pow. 2,9767 ha, dla działki gruntowej prowadzona jest księga wieczysta pod numerem PO1N/00027573/4, a dla lokalu PO1N/00026987/2, lokal znajduje się na pierwszym piętrze budynku, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i balkonu. Do lokalu przynależna jest piwnica. Dane techniczne: powierzchnia użytkowa lokalu Pu = 51,70 m2, do lokalu doprowadzone są instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, c.o. gazowe, gazowa, domofon, tv kablowa. Stan techniczny lokalu: dobry. Na dzień wizji lokal był wynajęty – zamieszkały i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

UWAGA! Właściciel przedłożył umowę najmu z dnia 12.04.2011 r. – umowa na czas nieokreślony.

Położonego: 64-300 Nowy Tomyśl, os. Batorego 49/23,

dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1N/00026987/2.

 

Suma oszacowania wynosi 143 390,00 zł.

Cena wywołania wynosi 107 542,50 zł i jest równa 3/4 sumy oszacowania.

Rękojmia 1/10 sumy oszacowania 14 339,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Nowym Tomyślu 11 1090 1388 0000 0001 0400 4682,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: