OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter (tel. (61) (prefix) 44 23 744) ogłasza, że w dniu

 

25 października 2017 roku o godz. 9:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu mającego siedzibę przy pl. Niepodległości 31 w sali nr 24, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

nieruchomość gruntowa, działka nr 471, pow. 0,0682 ha. Działka ma kształt regularny – zbliżony do prostokąta i jest zabudowana budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym z garażem z dachem dwuspadowym, budynkiem warsztatowym, budynkiem socjalnym oraz budynkiem stolarni. Działka posiada dostęp do drogi publicznej gminnej. Jest to budynek jednorodzinny, dwukondygnacyjny w zabudowie zwartej – przylega do budynku warsztatowego. Budynek mieszkalny składa się z dwóch połączonych brył. Budynek mieszkalny z garażem – dane techniczne: powierzchnia zabudowy Pz = 139,90 m2, powierzchnia całkowita Pc = 237,50 m2, powierzchnia użytkowa Pu = 175,90 m2 + garaż o pow. 16,00 m2, kubatura K = 975,10 m3. Parter: pokój, kuchnia, skrytka, pokój, korytarz, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze, salon i korytarz. Piętro: cztery pokoje, kuchnia, spiżarnia, łazienka, wc i klatka schodowa. Budynek warsztatowy powierzchnia zabudowy Pz = 53,16 m2, powierzchnia użytkowa Pu = 47,84 m2. Budynek socjalny: powierzchnia zabudowy Pz = 47,69 m2, powierzchnia użytkowa Pu = 42,92 m2. Budynek stolarni: powierzchnia zabudowy Pz = 103,52 m2, powierzchnia użytkowa Pu = 172,28 m2.

Położonej: 64-310 Lwówek,

dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1N/00004869/9.

 

Suma oszacowania wynosi 460 030,00 zł.

Cena wywołania wynosi 345 022,50 zł i jest równa 3/4 sumy oszacowania.

Rękojmia 1/10 sumy oszacowania 46 003,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Nowym Tomyślu 11 1090 1388 0000 0001 0400 4682,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: