OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie mający siedzibę przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 1013kpc, że w dniu

 

30 października 2017 r. o godz. 9:30

 

w Kancelarii Komornika odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/4 części nieruchomości położonej w miejscowości Rząska, gm. Zabierzów przy ul. Balickiej, wpisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z siedzibą w Krzeszowicach o numerze KR2K/00023340/9.

Nieruchomość obejmuje działkę nr 575/1 o powierzchni 1,08 ha, zabudowaną obiektami w złym stanie technicznym (tj. pozostałości po starych i częściowo wyburzonych obiektach oraz parter budynku w stanie surowym otwartym).

Działka położona jest w terenach:

-         zabudowy mieszkaniowo-usługowej 30MNU (około 0,43 ha);

-         zieleni ogrodowej 3ZG (około 0,62 ha);

-         publicznych dróg zbiorczych 3KDZ (wąski pas przy drodze).

 

Cała nieruchomość została oszacowana na kwotę 2 327 267,67 zł.

Licytowany udział w wysokości 1/4 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 581 816,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania udziału, tj. 436 362,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania udziału w wysokości 1/4 części nieruchomości (tj. 58 181,60 zł).

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc).

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: