OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter (tel. (61) (prefix) 44 23 744) ogłasza, że w dniu

 

25 października 2017 roku o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu mającego siedzibę przy pl. Niepodległości 31 w sali nr 24, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

KW nr PO1N/00009762/4 działka 70: grunty orne RIIIb o pow. 1,3800 ha, grunty orne RIVa o pow. 3,2600 ha, pastwiska trwałe PsIV o pow. 0,5100 ha, pastwiska trwałe PsVI o pow. 0,0800 ha, nieużytki N o pow. 0,1900 ha, łączna pow. 5,4200 ha, działka ma kształt nieregularnego wydłużonego wielokąta i w całości jest uprawiana rolniczo (uprawiane zboże i kukurydza). Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi gruntowej - dostęp możliwy poprzez działki przyległe.

 

KW nr PO1N/00009762/4 działka 71: rowy W o pow. 0,0600 ha działka stanowi rów oddzielający działkę siedliskową nr 70 i działkę nr 72. Dostęp do działki możliwy jest poprzez działki przyległe.

 

KW nr PO1N/00009762/4 działka 72: grunty orne RIIIb 0.9000 ha użytki orne zabudowane B-RIIIb 0,3700 ha grunty orne RIVa 0,0900 ha, grunty orne RV 0,1800 ha, łączna powierzchnia 1,5400 ha stanowi siedlisko o umownej powierzchni gruntu 0.37 ha, posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej (działki nr 63), ma nieregularny kształt wielokąta zbliżony do trapezu i jest w części zabudowana oraz częściowo ogrodzona, niezabudowana część działki stanowi grunty orne o umownej powierzchni 1,17 ha, na działce znajduje się:  budynek mieszkalny jednorodzinny dwukondygnacyjny w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczony, jest nieotynkowany i nieocieplony; parter: trzy pokoje, kuchnia, łazienka z WC oraz kotłownia; piętro: cztery pokoje, kuchnię (stan surowy) oraz korytarz, Pz = 154,00 m2. Powierzchnia użytkowa Pu = 231,00 m2. Instalacje: elektryczna, wodociągowa, ogrzewanie CO węglowe - własna kotłownia, kanalizacja sanitarna do zbiornika bezodpływowego (szambo). Zespół garaży: jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony w zabudowie zwartej, cztery pomieszczenia garażowe. Dane techniczne: Powierzchnia zabudowy Pz = 184,32 m2. Powierzchnia użytkowa Pu = 165,00 m2. Instalacje: brak. Szopa na maszyny rolnicze: jednokondygnacyjny niepodpiwniczony w zabudowie zwartej - przylega do budynku zespołu garaży; brak posadzki - klepisko. Budynek nieotynkowany. Dane techniczne: Powierzchnia zabudowy Pz = 162,00 m2, Powierzchnia użytkowa Pu = 145,00 m2. Instalacje: brak. Budynek inwentarski I: Dane techniczne: Powierzchnia zabudowy Pz = 372,00 m2. Powierzchnia użytkowa Pu = 335,00 m2. Instalacje: elektryczna, wodociągowa, użytkowany jako chlewnia. Budynek inwentarski II: Powierzchnia zabudowy Pz = 198,00 m2, Powierzchnia użytkowa Pu = 178,00 m2. Instalacje: elektryczna, wodociągowa, używany jako chlewnia. Budynek inwentarski III: Powierzchnia zabudowy Pz = 104,00 m2. Powierzchnia użytkowa Pu = 93,00 m2. Instalacje: elektryczna, wodociągowa, używany jako chlewnia. Stodoła drewniana: Powierzchnia zabudowy Pz = 88,00 m2. Powierzchnia użytkowa Pu = 78,00 m2. Instalacje: brak. Kurnik: Powierzchnia zabudowy Pz = 45,00 m2. Powierzchnia użytkowa Pu = 40,00 m2. Instalacje: brak. Teren działki jest częściowo utwardzony kamieniem polnym; widoczne częściowe wylewki betonowe. Na działce znajdują się nieliczne drzewa owocowe niestanowiące wartości użytkowej, na nieruchomości wpisano prawo osobiste: dożywocie określone w § 3 powołanej umowy o dożywocie z dnia 21.01.1992 r. UWAGA! Działka gruntowa nr 72 o pow. 1,54 ha wraz ze wszystkimi budynkami inwentarskimi objęta jest umową dzierżawy zgodnie z umową z dnia 02.01.2014 r. nr Rep. A 1053/2014, umowa zawarta na czas określony, tj. do dnia 02.01.2034 r.

 

KW nr PO1N/00011167/0 działka 58/1: grunty orne RIIIb o pow. 0,7300 ha i grunty orne RIVa o pow. 2.4288 ha łącznie powierzchnia: 3,1588 ha, ma kształt regularny zbliżony do równoległoboku i w całości stanowi grunty orne (uprawiane zboże). Posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej - dz. nr 63, poprzez którą graniczy z działką siedliskową. UWAGA! na nieruchomości wpisano prawo osobiste: dożywocie określone w § 3 powołanej umowy o dożywocie z dnia 21.01.1992 r.

 

KW nr PO1N/00009827/8 działka 57/5: grunty orne RIIIb 0,6600 ha, grunty orne RIVa 0,7500 ha, grunty orne RIVb 0,4100 ha, pastwiska trwałe PsVI 0,1500 ha nieużytki N 0.0300 ha, łączna powierzchnia 2,000 ha, ma kształt regularny zbliżony do prostokąta i w całości jest uprawiana rolniczo (uprawa buraków cukrowych). Posiada bezpośredni dostęp do dróg gruntowych - dz. nr 64 i 57/6 i jest oddalona od siedliska o ok. 600 m. UWAGA! N a nieruchomości wpisano prawo osobiste: dożywocie określone w § 3 umowy o dożywocie z dnia 21.01.1992 r.

 

KW nr PO1N/00001380/6 działka 77: grunty orne RIIIb 1,2900 ha, grunty orne RIVa 2.600 ha, łąki trwałe ŁV 0,1300 ha łączna powierzchnia 4,0200 ha, działka ma kształt regularny zbliżony do trapezu i w całości jest uprawiana rolniczo (uprawa buraków cukrowych). Posiada bezpośredni dostęp do dróg gruntowych - dz. nr 63 i 51/1 i jest oddalona od siedliska o ok. 700 m. UWAGA! N a nieruchomości wpisano prawo osobiste: dożywocie określone w § 3 umowy o dożywocie z dnia 21.01.1992 r.

 

KW nr PO1N/00006332/0 działka 217/1: grunty orne RIIIb 1,4100 ha grunty orne RIVa 1,2600 ha, o łącznej powierzchni 2,670 ha, działka ma kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu i w całości jest uprawiana rolniczo (uprawiane zboże ozime). Posiada bezpośredni dostęp do drogi gruntowej - dz. nr 216 i jest oddalona od siedliska o ok. 3 km. UWAGA! na nieruchomości wpisano prawo osobiste: dożywocie określone w § 3 umowy o dożywocie z dnia 21.01.1992 r.

 

KW nr POIN/00006332/0 działka 12/1; rowy W-ŁIV o pow. 0,0044 ha,  działka stanowi rów przylegający do działki nr 12/2 oraz do drogi gruntowej - działki nr 23. UWAGA! Na nieruchomości wpisano prawo osobiste: dożywocie określone w § 3 umowy o dożywocie z dnia 21.01.1992 r.

 

KW nr PO1N/00006332/0 działka 12/2: łąki trwałe ŁIV o pow. 0,4556 ha, działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta i w całości stanowi łąkę. Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi gruntowej - dostęp możliwy poprzez działki przyległe i jest oddalona od siedliska o ok. 6 km. UWAGA! Na nieruchomości wpisano prawo osobiste: dożywocie określone w § 3 umowy o dożywocie z dnia 21.01.1992 r.

 

UWAGA!:

Stan nieruchomości, co do powierzchni i oznaczenia ewidencyjnego działek nieruchomości nr KW PO1N/00006332/0 jest niezgodny ze stanem określonym w ewidencji gruntów. W księdze wieczystej widnieją działki nr 12 i 127/1 położone w miejscowości Kuślin, a w ewidencji gruntów widnieją działki nr 12/1, 12/2 i 217/1 obręb Chraplewo. Na nieruchomości wpisano prawo osobiste: dożywocie według § 3 powołanej umowy o dożywocie z dnia 21.01.1992 r. oraz służebność gruntową o treści określonej w par. 2 oświadczenia z dnia 26.04.2016 r. nr rep. a 1945/2016.

 

Wartość ograniczonego prawa rzeczowego: służebność osobista mieszkania na zabudowanej działce nieruchomości ozn. nr KW PO1N/00009762/4 38 990,00 zł,

położonej: 64-316 Kuślin, Chraplewo,

 

dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1N/00011167/0, PO1N/00009827/8, PO1N/00001380/6, PO1N/00006332/0,
PO1N/00009762/4.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

CENA OSZACOWANIA

CENA WYWOŁANIA 3/4 SUMY OSZACOWANIA

RĘKOJMIA

KW PO1N/00009762/4 działka 70

181 570,00 zł

136 177,50 zł

18 157,00 zł

KW PO1N/00009762/4 działka 71

1 610,00 zł

1 207,50 zł

161,00 zł

KW PO1N/00009762/4

działka 72. Wartość ograniczonego prawa rzeczowego 38 990,00 zł.

761 900,00 zł

571 425,00 zł

76 190,00 zł

KW PO1N/00011167/0 działka 58/1

118 140,00 zł

88 605,00 zł

11 814,00 zł

KW PO1N/00009827/8 działka 57/5

70 600,00 zł

52 950,00 zł

7 060,00 zł

KW PO1N/00001380/6 działka 77

150 350,00 zł

112 762,50 zł

15 035,00 zł

KW PO1N/00006332/0 działka 217/1

96 120,00 zł

72 090,00 zł

9 612,00 zł

KW PO1N/00006332/0 działka 12/1

130,00 zł

97,50 zł

13,00 zł

KW PO1N/00006332/0 działka 12/2

13 800,00 zł

10 350,00zł

1 380,00 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków' uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Nowym Tomyślu 11 1090 1388 0000 0001 0400 4682,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: