OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 października 2017 r. o godz. 9:30

 

w Sądzie Rejonowym w Radomiu VII Wydziale Cywilnym: 26-600 Radom, ul. Warszawska 1 – sala XIII odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, położonej w Wielogórze, ul. Kościelna 21C – składającej się z działki oznaczonej nr 228/6 o pow. 1 825 m2, zabudowanej wolnostojącym parterowym murowanym domem z garażem o pow. użytkowej 172,40 m2 oraz murowanym budynkiem garażowym o pow. 35,62 m2, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00117188/8, należącej do dłużnika: (…).

 

Suma oszacowania wynosi 523 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 392 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 52 300,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: