OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek  tel. (61) 852 45 60, fax 852 82 88) ogłasza, że dnia

 

25 października 2017 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu mającego siedzibę przy ul. Młyńska 1a w sali nr 148, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 203/93, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” (adres spółdzielni: 60-307 Poznań, ul. Grunwaldzka 104), dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1P/00165875/2.

 

Suma oszacowania wynosi 213 939,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 142 626,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 21 393,90 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: