OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Perzanowski (tel. (58) 520 16 28) ogłasza, że dnia

 

4 października 2018 r. o godz. 12:45

 

w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, mającego siedzibę przy ul. Piekarniczej 10 w sali nr A 88, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do: (...), stanowiącej:

prawo własności do lokalu mieszkalnego, o powierzchni 43,00 m2 oraz udział w wysokości 43/2385  w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli. Lokal został wyodrębniony z księgi wieczystej o numerze  GD1G/00130970/3,

położonej:

80-379 Gdańsk, ul. Śląska 35/21,

dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 236433 [NKW: GD1G/00236433/0].

 

Suma oszacowania 223 034,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 167 275,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 22 303,40 zł w gotówce lub na konto komornika

 

Pekao O. Gdańsk 64 1240 5442 1111 0000 5376 0465

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Położenie: