OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Sylwia Monika Szczepaniak (tel./fax (94) 346 35 58) ogłasza, że dnia

 

5 grudnia 2017 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie mającego siedzibę przy Andersa 17 w sali nr 5A, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania 1/2 ułamkowej części nieruchomości lokalowej nr 1 oraz 1/2 udziału w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 285/1, położonej: 75-950 Koszalin, ul. Jantarowa 18/1, dla której Sąd Rejonowy VI Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1K/00105027/5 i KO1K/00008542/1.

Suma oszacowania wynosi 147 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 98 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 700,00 zł.

 

Położenie: