OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Grzegorz Woźnicki (tel. tel./fax (76) 852 22 07, 604 061 700) ogłasza, że dnia

 

24 października 2017 r. o godz. 9:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1-3 w sali nr 6 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do: (…), stanowiącego: lokal stanowiący odrębną nieruchomość składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki o powierzchni 53,50 m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 1057/10000.

Położonego: 59-216 Kunice, ul. Staropolska 21/1, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 52838 [NKW: LE1L/00052838/8].

 

Suma oszacowania wynosi 71 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 100,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (76) 852 22 07.

 

Położenie: