OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter (tel. (61) 44 23 744) ogłasza, że w dniu

 

27 września 2017 r. o godz. 9:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu mającego siedzibę przy pl. Niepodległości 31 w sali nr 24,

odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Nowym Tomyślu na os. Północ 32/18 (udział 1/4 i udział 3/4), dla działki gruntowej prowadzona jest księga wieczysta pod numerem PO1N/00018658/8, a dla lokalu PO1N/00039311/7. Lokal mieszkalny znajduje się na trzecim piętrze budynku po prawej stronie, lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju i balkonu. Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 5m2. Powierzchnia użytkowa lokalu pu = 64,60 m2: 1. pokój – 22,81 m2, 2. pokój – 10,80 m2, 3. pokój – 10,57 m2, 4. kuchnia – 8,73 m2, 5. przedpokój – 7,23 m2, 6. łazienka i wc – 4,26 m2, do lokalu doprowadzone są instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, co, gazowa, domofon, TV kablowa.

 

Położonego: 64-300 Nowy Tomyśl, os. Północ 32/18, wpisanego w rejestrze lokalu własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa,

dla którego Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1N/00039311/7.

 

Suma oszacowania 3/4 udziału wynosi: 134 370,00 zł, 1/4 udziału 44 790,00 zł.

Cena wywołania (3/4 sumy oszacowania) 3/4 udziału wynosi: 100 777,50 zł, 1/4 udziału 33 592,50 zł. Rękojmia 1/10 sumy oszacowania 3/4 udziału wynosi: 13 437,00 zł, 1/4 udziału 4 479,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK S.A 11 1090 1388 0000 0001 0400 4682

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: