OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter (tel. (61) 44 23 744) ogłasza, że w dniu

 

27 września 2017 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu mającego siedzibę przy pl. Niepodległości 31 w sali nr 24,

odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

nieruchomość gruntowa (dz. nr 61 o pow. 0,1300 ha, użytki rolne B-RV zabudowane) zabudowana budynkami: mieszkalnym, jednorodzinnym, piętrowym w zabudowie wolnostojącej (pow. użyt. 111 m2), starym budynkiem mieszalnym (część) przeznaczonym do rozbiórki oraz budynkiem drewnianym przynależnym do budynku mieszkalnego. Budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej z balkonem nie jest ocieplony – brak tynków zewnętrznych. Parter: 2 pokoje, kotłownia, skład opału, skrytka, korytarz i łazienka. Piętro: 3 pokoje, łazienka, przedpokój, kuchnia, korytarz i balkon. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej. Infrastruktura – zbiornik bezodpływowy na ścieki, sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa, ogrzewanie co. Działka częściowo ogrodzona.

 

Położonej: 64-330 Opalenica, Jastrzębniki,

dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1N/00013358/0.

 

Suma oszacowania wynosi: 179 890,00 zł.

Cena wywołania wynosi 134 917,50 zł i jest równa 3/4 sumy oszacowania.

Rękojmia 1/10 sumy oszacowania wynosi 17 989,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK S.A 11 1090 1388 0000 0001 0400 4682

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Uwaga!

Nieruchomość rolną mogą zakupić osoby wskazane w Ustawie o Kształtowaniu Ustroju Rolnego z 11 kwietnia 2003 roku znowelizowanej Ustawą 14 kwietnia 2016 roku (Dz. U. z 27.04.2016 r poz. 585) o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw.

 

 

Położenie: