OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

4 października 2017 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach, sala nr 27 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Stróża, gm. Pcim, opisanej jako działka nr 398/1 o pow. 1 530 m2. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym nr 932 jednorodzinnym, wolnostojącym, niepodpiwniczonym, parterowym z mieszkalnym poddaszem o pow. użytkowej 66,1 m2. Uzbrojenie działki: prąd, woda i kanalizacja lokalna. Na działce tej znajduje się część budynku gospodarczego posadowionego na działce sąsiedniej nr 399/1 (KR1Y/00048928/0) oraz mury budynku garażu w trakcie realizacji. Zgodnie z MPZP nieruchomość położona jest w całości w terenie usług komercyjnych – 3U.

 

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…) i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00054934/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 299 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 199 333,33 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika

 (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840).

 

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. /Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z późn. zm./ od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacji winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37.

 

 

Położenie: