OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński 80-840 Gdańsk, ul. Świętojańska 37/38/3, (tel. (58) 322 31 48) ogłasza, że dnia

 

29 września 2017 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9A, w sali nr 1.10A (budynek E), odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działka o nr 6/27 o obszarze 0,0879 ha, działka nr 6/28 o obszarze 0,0691 ha, działka nr 6/29 o obszarze 0,0149 ha; o łącznej powierzchni 1 719 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użyt. 102,00 m2 w zabudowie wolnostojącej,

należącej do: (…),

położonej: 80-012 Gdańsk, ul. Stroma 5A,

dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00076260/6.

 

Suma oszacowania wynosi 649 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 433 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 64 950,00 w gotówce.

Rękojmię można uiścić na konto komornika:

BANK PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku 48 1240 5400 1111 0000 4918 8255.

 

W celu zwrotu wpłaconego wadium należy w kancelarii komornika złożyć wniosek ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który dokonany ma być przelew wpłaconej kwoty.

Pełnomocnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są okazać pełnomocnictwo szczególne do udziału w konkretnym przetargu.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: