OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter (tel. (61) 442 37 44) ogłasza, że w dniu

 

27 września 2017 r. o godz. 9:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu mającego siedzibę przy pl. Niepodległości 31 w sali nr 24, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

nieruchomość gruntowa – działka nr 766 o pow. 0,0801 ha tereny mieszkaniowe B – zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczo-garażowym. Przez działkę przechodzi linia średniego napięcia; działka uzbrojona w sieci: energetyczną, wodociągową i gazową. Budynek mieszkalny: jednorodzinny, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, ze względu na przeciekający dach, został częściowo zalany wodą (piętro) i uległ zniszczeniu, na piętrze zdemontowane są grzejniki, w związku z czym uwidocznione są liczne zawilgocenia, grzyb oraz odpady tynków wewnętrznych. Powierzchnia zabudowy: Pz = 136,00 m2. Powierzchnia użytkowa: Pu = 229,84 m2. Powierzchnię użytkową budynku przyjęto na podstawie pomiarów. Klasyfikacja pomieszczeń: parter: hol, przedsionek, jadalnia, pokój wypoczynkowy, kuchnia, pokój, łazienka, pomieszczenie gospodarcze; piętro: 4 pokoje, kuchnia, łazienka, hol. UWAGA! Istnieje możliwość wyodrębnienia dwóch odrębnych lokali mieszkalnych ze względu na istniejące dwa osobne wejścia. Wyposażenie w instalacje: elektryczną, wodociągową, gazową, ogrzewanie CO, kanalizacja sanitarna do zbiornika bezodpływowego (szambo), telefoniczną. UWAGA! Istnieje możliwość przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. W części parterowej: dwa garaże o pow. użyt. 20 m2 i 25 m2 z bramą wjazdową metalową oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. użyt. Pu = 6,12 m2; na piętrze znajduje się strych o pow. użyt. 25,60 m2. Budynek jest otynkowany. Dane techniczne: Powierzchnia zabudowy: Pz = 50,00 m2. Powierzchnia użytkowa: Pu = 76,72 m2. Powierzchnię użytkową budynku przyjęto na podstawie pomiarów. Wyposażenie w instalacje: elektryczną, wodociągową, ogrzewanie CO, kanalizacja sanitarna do zbiornika bezodpływowego. Zagospodarowanie terenu. Działka w całości jest ogrodzona płotem, od strony frontowej znajduje się brama wjazdowa, z prętów metalowych rozsuwana. Działka jest częściowo utwardzona kostką brukową. Na działce znajdują się drzewa i krzewy stanowiące wartość ozdobną;

położonej: 64-360 Zbąszyń,

dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1N/00031693/2.

 

Suma oszacowania wynosi: 396 550,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 264 366,67 zł i jest równa 2/3 sumy oszacowania.

Rękojmia 1/10 sumy oszacowania: 39 655,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Nowym Tomyślu 11 1090 1388 0000 0001 0400 4682

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Położenie: