OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Monika Talarczyk (tel. (62) 757 28 41) ogłasza, że dnia

 

5 października 2017 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu mającego siedzibą przy al. Wolności 13, 62-800 Kalisz, w sali nr 129, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącego do: (…),

stanowiącej: zabudowana nieruchomość rolna o łącznej powierzchni 3,47 ha, obejmująca 4 działki geodezyjne o numerach: 438, 439, 440/1, 440/2, położona w miejscowości Wola Doroszewska 37, zapisana w Księdze Wieczystej nr KZ1A/00003556/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu.

 

Suma oszacowania wynosi 299 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 199 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 29 950,00 w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba ze ustawa stanowi inaczej – art. 2a ust. 3.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (62) 757 28 41

 

 

Położenie: