OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Karol Cygert (tel. (94) 34 777 90) ogłasza, że dnia

 

28 września 2017 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie VIII Wydział Cywilny przy ul. Andersa 34 w sali nr 11, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 382/1 o pow. 1 466 m2, na której zgodnie z wypisem z kartoteki budynków znajduje się budynek o numerze ewidencyjnym 1086 – budynek mieszkalny, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym o pow. zabudowy 132 m2,

położonej: 76-024 Świeszyno, Kępa Świeszyńska 33,

dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 93508 [NKW: KO1K/00093508/3].

 

Suma oszacowania wynosi 406 318,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 304 738,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 40 631,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 kpc).

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: