OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter (tel. (61) 44 23 744) ogłasza, że w dniu

 

27 września 2017 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu mającego siedzibę przy pl. Niepodległości 31 w sali nr 24,

odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO

 

lokal mieszkalny nr 2/3 w budynku nr 39, położony we wsi Bródki, gm. Lwówek, działka nr 223/14 - pow. 0,3310 ha, działka gruntowa stanowi własność Skarbu Państwa jest w użytkowaniu wieczystym Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz właścicieli wyodrębnionych lokali do udziałów, dla działki gruntowej prowadzona jest księga wieczysta pod numerem PO1N/00018585/5, a dla lokalu PO1N/00022674/7, działka położona przy drodze o nawierzchni asfaltowej z jednostronnym chodnikiem, zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi czterolokalowym oraz budynkiem gospodarczym, w którym wyodrębnione są przynależne pomieszczenia gospodarcze. Budynek mieszkalny nr 39: jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem niemieszkalnym (strych). Lokal mieszkalny nr 2/3: znajduje się w wewnętrznej części budynku i jest częściowo podpiwniczony (pod kuchnią - w piwnicy znajduje się piec co węglowy), wyodrębniono: 3 pokoje, kuchnię, korytarz i łazienkę z WC. Do lokalu przynależne jest pomieszczenie gospodarcze. Dane techniczne: Udział lokalu w częściach wspólnych budynku i gruntu: U = 203/1000. Powierzchnia użytkowa lokalu: Pu = 88,73 m2. Klasyfikacja pomieszczeń: korytarz 5,24 m2, pokój 23,76 m2, pokój 17,86 m2, pokój dzienny 23,76, m2 kuchnia 13,30 m2, łazienka 8,81 m2. Razem: 88,73 m2. Wyposażenie w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej do szamba, co węglowe. Budynek gospodarczy: jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym – wejście po drabinie, Pu = 73,92 m2. Budynek jest niepodpiwniczony.

 

Położonego: 64-310 Lwówek, Bródki 39/2/3, Bródki,

dla którego Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1N/00022674/7.

 

Suma oszacowania wynosi: 107 110,00 zł.

Cena wywołania wynosi 71 406,67 zł i jest równa 2/3 sumy oszacowania.

Rękojmia 1/10 sumy oszacowania wynosi 10 711,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK S.A 11 1090 1388 0000 0001 0400 4682

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Uwaga!

Nieruchomość rolną mogą zakupić osoby wskazane w Ustawie o Kształtowaniu Ustroju Rolnego z 11 kwietnia 2003 roku znowelizowanej Ustawą 14 kwietnia 2016 roku (Dz. U. z 27.04.2016 r poz. 585) o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw.

 

 

Położenie: