OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski (tel. (58) 672 14 99) ogłasza, że dnia

 

26 września 2017 r. o godz. 11:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie, Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku, mającego siedzibę przy ul. 1 Maja 15 w PUCKU, w sali nr 12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

GRUNTU ODDANEGO W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE,

BUDYNKU I URZĄDZENIA STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

położonego: 84-242 Kębłowo, Wiejska 3,

w skład, którego wchodzą działki nr 474/8 i nr 474/3. Nieruchomość usytuowana w terenie zabudowy usługowej, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 6 (E28). Działka nr 474/8 zabudowana budynkiem administracyjno-socjalnym o pow. użytkowej 536,50 m2, budynkiem hali produkcyjnej – pawilon B o pow. użytkowej – 1 087,80 m2, budynkiem magazynowym – pawilon C o pow. użytkowej – 142,60 m2 oraz drewnianym budynkiem socjalnym o pow. użytkowej – 11,50 m2,

należącego w udziałach po 1/3 części do dłużników: (…),

dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1W/00039580/8.

 

Suma oszacowania wynosi 2 995 260,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 246 445,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 299 526,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. Oddział 1 w Gdyni 71 1020 1853 0000 9102 0143 1808.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zaznacza się, że licytacja może nie odbyć się bez podania przyczyny.

 

Położenie: