OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Maria Goraj zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20 września 2017 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Bytomiu, w sali nr 230, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Bytomiu przy ul. Katowickiej 21B/1 będącego własnością dłużnika.

Dla lokalu o powierzchni użytkowej 63,80 m2 (3p+k) Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą o nr KA1Y/00010868/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 114 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 76 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć na dzień przed licytacją rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 11 400,00 zł przelewem na rachunek bankowy komornika nr 54 1050 1230 1000 0022 6196 2969 (decyduje data wpływu na konto komornika) z podaniem sygn. akt KM 2393/12, w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub gotówką.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 281 24 59

 

Położenie: