OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc (tel. (22) 628 07 34) ogłasza, że dnia

 

25 września 2017 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Marszałkowskiej 82 w sali nr 555, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA4M/174024/9 [NKW: WA4M/00174024/9], położonego: 00-161 Warszawa, Anielewicza Mordechaja 9/16A.

Powyższy lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z w.c. o łącznej powierzchni 85,31 m2 i usytuowany jest na V kondygnacji (poddaszu) budynku wielomieszkaniowego.

Termin oględzin nieruchomości dłużnika został wyznaczony na dzień 21.09.2017 r. w godz. 16:00-16:30.

Operat szacunkowy nieruchomości dłużnika można oglądać w Kancelarii Komornika natomiast akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym nieruchomości można oglądać w Sądzie (sygn. akt VI Co 1399/16) na tydzień przed terminem licytacji.

 

Suma oszacowania wynosi 563 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 375 334,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii komornika lub na konto:

PKO B.P. SA Oddział 4 w Warszawie 32 1020 1042 0000 8502 0196 6340

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: