OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter (tel. (61) 44 23 744) ogłasza, że w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości w dniu

 

27 września 2017 r. o godz. 9:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu mającego siedzibę przy pl. Niepodległości 31 w sali nr 24,

odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA 1/8 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

nieruchomość gruntowa położona w Sękowie, gm. Nowy Tomyśl (łączna powierzchnia 5,430 ha), sprzedaży podlega 1/8 niewydzielonej części działek:

·         działka nr 312 o pow. 3,86 ha PO1N/00006243/9 – ma kształt nieregularnego wielokąta i graniczy z działką nr 313, działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gruntowej, jest nieogrodzona i nieuzbrojona, jest częściowo podmokła i stanowi grunty orne oraz łąki. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i upraw polowych. Na datę oględzin działka była uprawiana rolniczo;

·         działka gruntowa nr 313 o pow. 1,05 ha PO1N/00006243/9 – ma kształt regularny zbliżony do wydłużonego trapezu i graniczy z działką nr 312, posiada bezpośredni dostęp do drogi gruntowej, jest nieogrodzona i nieuzbrojona, częściowo podmokła i stanowi grunty orne. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i upraw polowych. Na datę oględzin działka była uprawiana rolniczo;

·         działka nr 324 o pow. 0,52 ha PO1N/00006243/9 – działka ma kształt regularny zbliżony do wydłużonego prostokąta, posiada bezpośredni dostęp do drogi gruntowej, jest nieogrodzona i nieuzbrojona, częściowo podmokła i stanowi łąkę. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy przemysłowej, upraw polowych oraz tor kolejowy;

położonej: 64-300 Nowy Tomyśl, Sękowo,

dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1N/00006243/9.

 

Nr KW

Suma oszacowania

Suma wywołania

3/4 sumy oszacowania

Rękojmia

1/8 KW PO1N/00006243/9 dz. 312

18 050,00 zł

13 537,50 zł

1 805,00 zł

1/8 KW PO1N/00006243/9 dz. 313

4 910,00 zł

3 682,50 zł

491,00 zł

1/8 KW PO1N/00006243/9 dz. 324

2 950,00 zł

2 212,50 zł

295,00 zł

W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 9:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 13 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK S.A 11 1090 1388 0000 0001 0400 4682

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Uwaga!

Nieruchomość rolną mogą zakupić osoby wskazane w Ustawie o Kształtowaniu Ustroju Rolnego z 11 kwietnia 2003 roku znowelizowanej Ustawą 14 kwietnia 2016 roku (Dz. U. z 27.04.2016 r poz. 585) o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Położenie: