OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 września 2017 r. o godz. 9:30

 

w sali nr 31 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego w postaci: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 20 o powierzchni 35,58 m2 oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 4,10 m2 usytuowanego na IV piętrze budynku położonego w Krynicy Zdroju przy ul. Czarny Potok nr 17. Grunt, na którym położony jest budynek oznaczony jest w ewidencji gruntów w obrębie 0002 jako działka ewidencyjna nr 501/12. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie została założona księga wieczysta.

 

Ograniczone prawo rzeczowe oszacowane jest na kwotę: 135 624,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 101 718,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości wynosi: 13 562,40 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tutejszej Kancelarii

79 2030 0045 1110 0000 0274 2910 BGŻ BNP Paribas S. A.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na  poleceniu przelewu należy wpisać „RĘKOJMIA do Km 503/16”.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Położenie: