OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maciej Szoski, ul. Rynek 8, 33-370 Muszyna zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 955 kpc., że w dniu

 

19 września 2017 r. o godzinie 9:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie w Sali nr. 31 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Polany, stanowiącej niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 9/21 o powierzchni 0,0200 ha i niezabudowaną działkę 9/23 o powierzchni 0,0700 ha, objętej KW nr NS1M/00027228/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 30 490,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 22 867,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr  92 2490 0005 0000 4530 6445 0270.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika (tel. (18) 471 83 38)

 

Położenie: