OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maciej Szoski, ul. Rynek 8, 33-370 Muszyna zawiadamia na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 983 kpc., że w dniu

 

26 września 2017 r. o godz. 9:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie w sali nr 31, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału 1/8 części w nieruchomości oznaczonej jako: działka ew. nr 203/1 o powierzchni 0,0699 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 159,21 m2 i budynkiem gospodarczym, oraz niezabudowana działka ew. nr 185/1 o powierzchni 0,261 ha położonej w Piwniczna-Zdrój, os. Witkowskie.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie KW nr NS1M/00015358/0.

 

Udział 1/8 w nieruchomość oszacowany jest łącznie na kwotę 47 901,63 zł, tj.

1) działka ew. nr 203/1 zabudowana budynkiem na kwotę 32 734,63 zł.

2) działka ew. nr 185/1 niezabudowana na kwotę 15 167,00 zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. łącznie kwotę: 31 934,42 zł:

1) działka ew. nr 203/1 na kwotę 21 823,09 zł.

2) działka ew. nr 185/1 na kwotę 10 111,33 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr

92 2490 0005 0000 4530 6445 0270.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika ((18) 471 83 38).

 

Położenie: