OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Dariusz Fol (tel. (24) 386 23 89) ogłasza, że dnia

 

11 października 2017 r. o godz. 14:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie mającego siedzibę przy ul. Staszica 3 w sali nr VIII, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

lokalu mieszkalnego, należącego do: (…), 

położonego: 99-300 Kutno, ul Kopernika 5/10,

dla którego Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: LD1K/00043514/1].

 

Suma oszacowania wynosi 186 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 124 466,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi ul. Srebrna 32: 87 1050 1461 1000 0090 9112 3928 rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 18 670,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: