OOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski (tel. (58) 672 14 99) ogłasza, że: dnia

 

20 września 2017 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie, Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku, mającego siedzibę przy ul. 1 Maja 15 w PUCKU, w sali nr 12, odbędzie s

 

PIERWSZA LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO

 

  • położonego: 84-200 Wejherowo, Kalwaryjska 6/1,

· znajdującego się na parterze i sadającego się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 33,41 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,20 m2.

· należącego do dłużnika: (…), dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1W/00052877/4.

 

Suma oszacowania wynosi 81 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 61 050,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć kojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8 140,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. Oddział 1 w Gdyni 71 1020 1853 0000 9102 0143 1808.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zaznacza się, że licytacja może nie odbyć się bez podania przyczyny

 

Położenie: