OOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Wejherowie  Maciej  Nogalski  (tel.  (58) 672 14 99) ogłasza, że: dnia

 

20 września 2017 r. o godz. 9:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie, Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku, mającego siedzibę przy ul. 1 Maja 15 w PUCKU, w sali nr 12, odbędzie s

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

  • położonej: 84-230 Rumia, Kamienna 42,

· w sad, której wchodzi działka gruntu o powierzchni 484 m2, zabudowana podpiwniczonym, piętrowym z poddaszem budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej, zgodnie ze zgłoszeniem do wymiaru podatku od nieruchomości, 173,40 m2

· należącej  do dłużnika: (…), dla której  Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę   wieczystą o numerze KW GD1W/00018503/2.

 

Suma oszacowania wynosi 503 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 377 325,00 zł.

 

Licytant  przystępujący do  przetargu  zobowiązany jest  złożyć  kojmię  w  wysokości  1/10  sumy oszacowania, tj. 50 310,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. Oddział 1 w Gdyni 71 1020 1853 0000 9102 0143 1808.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zaznacza się, że licytacja może nie odbyć się bez podania przyczyny.

 

Położenie: