OOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski (tel. (58) 672 14 99) ogłasza, że: dnia

 

21 września 2017 r. o godz. 10:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie, Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku, mającego siedzibę przy ul. 1 Maja 15 w PUCKU, w sali nr 12, odbędzie s

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

  • położonej: 84-200 WEJHEROWO, FENIKOWSKIEGO 29/22,

· stanowiącej lokal mieszkalny nr 22 o pow. użyt. 38,10 m2, znajdujący się na 2 piętrze i sadający s (zgodnie z zapisami działu I księgi wieczystej) z pokoju z kuchnią, pokoju, łazienki i przedpokoju.

  • należącej do dłużnika: (…), dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1W/00091460/3

 

Suma oszacowania wynosi 164 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 450,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć kojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 16 460,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. Oddział 1 w Gdyni 71 1020 1853 0000 9102 0143 1808.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zaznacza się, że licytacja może nie odbyć się bez podania przyczyny.

 

Położenie: