OOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski (tel. (58) 672 14 99) ogłasza, że: dnia

 

20 września 2017 r. o godz. 9:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie, Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku, mającego siedzibę przy ul. 1 Maja 15 w PUCKU, w sali nr 12, odbędzie s

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

  • położonej: 84-208 Kielno, Partyzantów Koleczkowskich 1a,
  • w sad, której wchodzi działka gruntu nr 419/2 o powierzchni 16 600 m2

         część działki (Bi – tereny zabudowane inne – obszaru 5331 m2) zabudowana: budynkiem biurowo socjalno-mieszkalnym o powierzchni użytkowej 344,50 m2, garażem o powierzchni użytkowej 34,60 m2 i halą produkcyjną o łącznej pow. użytkowej 600 m2.

         pozostała część (oznaczona jako użytek RIVa - grunty orne - obszaru 1,1269 ha) użytkowana rolniczo,

· należącej do dłużnika: (…), dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczys o numerze KW GD1W/00058235/4.

 

Suma oszacowania wynosi 2 406 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 604 000,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć kojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 240 600,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. Oddział 1 w Gdyni 71 1020 1853 0000 9102 0143 1808.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zaznacza się, że licytacja może nie odbyć się bez podania przyczyny.

 

Położenie: