OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Witold Stachura, mający kancelarię w Szamotułach przy ulicy Dworcowej 15, podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

26 września 2017 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach przy ul. Aleja 1 Maja 5A, w sali nr 205, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA 1/3 niewydzielonej części NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej: działkę nr 1537, o powierzchni 651 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 132,80 m2, budynkiem warsztatowym o pow. użyt. 49,30 m3, budynkiem handlowym o pow. uzyt. 38,90 m2;

położonej: Szamotuły, ul. Polna 4,

zapisanej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szamotułach  pod numerem KW PO1A/00011048/7.

 

Suma oszacowania wynosi: 116 375,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 87 281,25 zł.

 

Przystępujący do przetargu winien złożyć rękojmię w kwocie 11 637,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (61) 292 04 67.

 

 

Położenie: