OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Witold Stachura, mający kancelarię w Szamotułach przy ulicy Dworcowej 15, podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

26 września 2017 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach przy ul. Aleja 1 Maja 5A, w sali nr 205, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej działkę nr 445 o pow. 996 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o pow. użyt. 101,70 m2,

położonej: Ostroróg, ul. Nowa 4,

zapisanej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szamotułach  pod numerem KW PO1A/00004339/2.

 

Suma oszacowania wynosi: 167 090,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 125 317,50 zł.

 

Przystępujący do przetargu winien złożyć rękojmię w kwocie 16 709,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (61) 292 04 67.

 

 

Położenie: