OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Witold Stachura, mający kancelarię w Szamotułach przy ulicy Dworcowej 15, podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

26 września 2017 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach przy ul. Aleja 1 Maja 5A, w sali nr 205, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej: niezabudowane działki nr 169/52, 169/53, 169/54, 169/55, 169/56, 169/57 o łącznej powierzchni 41 200 m2;

położonej: Kiekrz, rejon ulic Leśnej i Brzozowej,

zapisanej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szamotułach  pod numerem KW PO1A/00037277/9.

 

Suma oszacowania wynosi: 2 407 184,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 1 604 789,34 zł.

 

Przystępujący do przetargu winien złożyć rękojmię w kwocie 240 718,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (61) 292 04 67.

 

 

Położenie: