OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Witold Stachura, mający kancelarię w Szamotułach przy ulicy Dworcowej 15, podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

27 września 2017 r. o godz. 9:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach przy ul. Aleja 1 Maja 5A, w sali nr 206, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej: działkę nr 163/107 o powierzchni 482 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej, o pow. użyt. 127,90 m2, położonej: ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 19A, Kiekrz, gm. Rokietnica,

zapisanej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szamotułach pod numerem KW PO2A/00053455/9.

 

Suma oszacowania wynosi: 390 770,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 293 077,50 zł.

Przystępujący do przetargu winien złożyć rękojmię w kwocie 39 077,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (61) 292 04 67

 

 

Położenie: