OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Witold Stachura, mający kancelarię w Szamotułach przy ulicy Dworcowej 15, podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

20 września 2017 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach przy ul. Aleja 1 Maja 5A, w sali nr 301, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej: działkę nr 737 o powierzchni 731 m2, zabudowaną należącymi do dłużnika, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, piętrowym w zabudowie wolnostojącej, o pow. użyt. 130,50 m2 i budynkiem garażowym w zabudowie wolnostojącej o pow. użyt. 32,70 m2,

położonej: Pniewy, ul. Słoneczna 5,

zapisanej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szamotułach pod numerem KW PO1A/00012336/0.

 

Suma oszacowania wynosi: 256 581,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 192 435,75 zł.

Przystępujący do przetargu winien złożyć rękojmię w kwocie 25 658,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (61) 292 04 67

 

 

Położenie: