OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Witold Stachura, mający kancelarię w Szamotułach przy ulicy Dworcowej 15, podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

26 września 2017 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach przy ul. Aleja 1 Maja 5A, w sali nr 205, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej niezabudowaną działkę nr 3951/6 o pow. 837 m2,

położonej: Szamotuły, ul. Romana Maya,

zapisanej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szamotułach  pod numerem KW PO1A/00031774/1.

 

Suma oszacowania wynosi: 77 570,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 58 177,50 zł.

 

Przystępujący do przetargu winien złożyć rękojmię w kwocie 7 757,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty we właściwym urzędzie skarbowym podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny zakupu.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (61) 292 04 67.

 

 

Położenie: