OOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski (tel. (58) 672 14 99) ogłasza, że dnia

 

18 października 2017 r. o godz. 9:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie, Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku, mającego siedzibę przy ul. 1 Maja 15 w PUCKU, w sali nr 12, odbędzie s

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

· położonej: 84-218 Godętowo,

· należącej do dłużnika: (…)

· dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1W/00035527/1.

 

więcej informacji na stronie: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/374005

 

Suma oszacowania wynosi 12 692 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 461 333,33 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć kojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 269 200,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. Oddział 1 w Gdyni 71 1020 1853 0000 9102 0143 1808.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zaznacza się, że licytacja może nie odbyć się bez podania przyczyny.

 

Położenie: