OBWIESZCZENIE

 

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Gnieźnie  Andrzej  Kramer  mający  kancelarię komorniczą w Gnieźnie przy ul. Tumskiej 3, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: dnia  

 

25 września 2017 roku o godzinie 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 10 blok "B" sala nr 49 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMCI

 

stanowiącej: udzi w wysokości 115712/149431 w działce numer 75, mapa 28 o pow. 977 m2, zabudowanej budyniem mieszkalno-użytkowym o łącznej pow. użytkowej  1 494,31 m2 z 21 wydzielonymi lokalami, w tym 5 lokali będących własnością osób trzecich, położonej: ul. Wyszyńskiego 14, Gniezno, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie zapisanej w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie V Wydzi Ksg Wieczystych pod numerem KW PO1G/00001999/1.

 

Suma oszacowania wynosi: 3 011 100,00 zł.

Cena wywoławczjest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 2 258 325,00 zł.

Przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w kwocie: 301 110,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia du o utracie kojmi lub na konto komornika nr 80 1020 4115 0000 9702 0004 0196  PKO BP SA O/Gniezno najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać po numerem telefonu: (61) 425 98 86

 

Położenie: