OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Perzanowski (tel. (58) 520 16 28) ogłasza, że dnia

 

6 września 2018 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. Piekarniczej 10 w sali nr A 88, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do: (...), stanowiącej: udział w wysokości 5/8 w nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0315 ha, o numerze działki 292 w obrębie ewidencyjnym numer 43 oraz taki sam udział w prawie własności budynków,

położonej: 80-447 Gdańsk, ul. Bolesława Prusa 15/2,

dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 17807 [NKW: GD1G/00017807/2].

 

Suma oszacowania 403 894,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 302 920,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 40 389,40 zł w gotówce lub na konto komornika Pekao O. Gdańsk 64 1240 5442 1111 0000 5376 0465 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: