OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Marian Baradziej, mający kancelarię pod adresem: 31-580 Kraków, ul. Nowohucka 44/184, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

17 listopada 2017 r. o godz. 13:10

 

s. nr C-112 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Teresin (działki nr 123/3 i 124 o pow. odpowiednio 11 500,00 m2 i 800 m2, działka 123/3 prostokątna, łatwa do zagospodarowania i ewentualnego podziału, dobry dostęp do drogi publicznej, zgodnie z SUiKZP częściowo rolna, częściowo mieszkaniowa), dla której nie założono księgi wieczystej.

Egzekucja prowadzona jest w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 140 550,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 93 700,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 14 055,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek Komornika:

16 8619 0006 0030 0325 8036 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym.

 

Nieruchomość tę ze względu na jej charakter można oglądać przez cały czas, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Dodatkowych informacji co do przedmiotowej nieruchomości można uzyskać

pod nr tel. (12) 414 19 61.

 

Uwaga!

Począwszy od 1 stycznia 2016 r. nabycie nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Położenie: