OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Paweł Sojka na podstawie art. 953 kpc zawiadamia, że w dniu

 

28 lutego 2017 r. od godz. 9:00 do godz. 10:20

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jaśle przy ul. Armii Krajowej 3 w sali nr 116 odbędzie się

 

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości: Osobnica, mającej urządzoną księgę wieczystą nr KS1J/00064082/6, prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaśle.

 

o godz. 9:00 - licytacja niezabudowanej działki gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 2089 o pow. 0,2324 ha.

Suma oszacowania wynosi: 2 095,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 1 396,67zł.

Rękojmia wynosi: 209,50 zł.

 

o godz. 9:10 - licytacja niezabudowanej działki gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 2105/1 o pow. 0,1093 ha.

Suma oszacowania wynosi: 1 290,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 860,00 zł.

Rękojmia wynosi: 129,00 zł.

 

o godz. 9:20 - licytacja niezabudowanej działki gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 2106/2 o pow. 0,1118 ha.

Suma oszacowania wynosi: 1 320,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 880,00 zł.

Rękojmia wynosi: 132,00 zł.

 

o godz. 9:30 - licytacja niezabudowanej działki gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 3536 o pow. 0,1026 ha.

Suma oszacowania wynosi: 880,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 586,67 zł.

Rękojmia wynosi: 88,00 zł.

 

 

o godz. 9:40 - licytacja niezabudowanej działki gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 2107/4 o pow. 0,0612 ha.

Suma oszacowania wynosi: 490,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 326,67 zł.

Rękojmia wynosi: 49,00 zł.

 

o godz. 9:50 - licytacja niezabudowanej działki gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 2108/4 o pow. 0,0338 ha.

Suma oszacowania wynosi: 270,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 180,00 zł.

Rękojmia wynosi: 27,00 zł.

 

o godz. 10:00 - licytacja niezabudowanej działki gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 2120/1 o pow. 0,0508 ha.

Suma oszacowania wynosi: 860,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 573,33 zł.

Rękojmia wynosi: 86,00 zł.

 

o godz. 10:10 - licytacja niezabudowanej działki gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 2112 o pow. 0,1195 ha.

Suma oszacowania wynosi: 2 370,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 1 580,00 zł.

Rękojmia wynosi: 237,00 zł.

 

Rękojmię można wpłacić w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy Komornika Sądowego w Jaśle najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (należy okazać potwierdzenie przelewu). Rachunek bankowy komornika:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Jaśle 70 8642 1171 2017 7103 4887 0001

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 448 57 11

 

Położenie: