OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Marek Winnicki (tel./fax (94) 342 61 43) ogłasza, że dnia:

 

10 marca 2017 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie mającego siedzibę przy ul. Andersa 34, w sali nr 14, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

lokalu mieszkalnego

 

dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, pow. 35,53 m2, udział związany z własnością lokalu w wys. 15/100,

położonego: 76-150 Darłowo, ul. Wenedów 5/5,

dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 67030/0 [NKW: KO1K/00067030/0].

 

Suma oszacowania wynosi 72 403,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 48 268,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. kwotę 7 240,30 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (94) 342 61 43

 

 

Położenie: