OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Zbigniew Obrzud ogłasza, że w dniu

 

3 września 2018 r. o godz. 11:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości, posadowionej na działce gruntu nr 721/2 o pow. 1 600 m2 stanowiącą stacje paliw, zbudowaną pawilonem biurowo-handlowym, trzema dystrybutorami, podziemnym zbiornikiem dwukomorowym, dwupłaszczowym o poj. 15 m3, dwoma zbiornikami naziemnymi na gaz propan butan z podbudową betonowa, separatorem, położoną: 57-431 Wolibórz, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/00025177/8.

 

Suma oszacowania wynosi 177 000,00 zł w tym podatek VAT, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 118 000,00 zł w tym podatek VAT.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 17 700,00 zł.

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 31.08.2018 r. na konto komornika

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Nowej Rudzie 93 1090 2330 0000 0005 9601 5908.

Za termin złożenia rękojmi uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Uwaga: Licytacja może być odwołana na skutek czynności prawnych stron.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 872 23 42

 

Położenie: