jesteś na: Strona główna  •  Oferta  •  Polityka bezpieczeństwa

Zgodnie z art.36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. nr 101 poz. 926, z późn. zm.; dalej jako: ustawa), administrator danych osobowych (komornik) zobowiązany; jest do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych; przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian, utrat, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

Polityka bezpieczeństwa jest dokumentem opisującym:
 • reguły dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w aktach komorniczych i systemach informatycznych kancelarii komorniczych;
 • dopuszczalne zachowania wszystkich pracowników kancelarii i użytkownikówsystemu informatycznego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na konsekwencje związane z ich przekraczaniem.

 

Celem opracowania polityki bezpieczeństwa jest wskazanie zasad i metod działania, jakie należy zastosować w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wykonywanych przez Administratora Danych Osobowych (komornika) oraz użytkowników w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

Na mocy porozumienia z dnia 14 grudnia 2012 roku między GIODO a PIP, inspektorzy PIP mogą sprawdzać prawidłowość przetwarzania danych osobowych u każdego przedsiębiorcy przetwarzającego dane pracowników oraz klientów. W 2014 roku Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada przeprowadzenie 88 tys.kontroli.

 

Każda kancelaria komornicza ma obowiązek, wynikający z przepisówo ochronie danych oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024), posiadać opracowaną i wdrożoną politykę bezpieczeństwa.
 
 
Nasze doświadczenie związane z opracowaniem polityki bezpieczeństwa jak i wdrożeniem systemu CEPIK poparte jest wykonaniem ponad trzydziestu wdrożeń w kancelariach komorniczych potwierdzone przez audytorów MSWiA (przyznany dostęp do systemu CEPIK).
 


Kancelarie, w których została opracowana polityka bezpieczeństwa:
 • Brzeg, Adam Piecuch,
 • Brzeg, Maciej Kowalczyk,
 • Dzierzoniów, Maciej Majchrzak,
 • Głogów, Krystian Łoś,
 • Głogów, Robert Bury,
 • Jawor, Krzysztof Rogowski,
 • Jelenia Góra, Remigiusz Juszko,
 • Jelenia Góra, Robert Dudek,
 • Jelenia Góra, Mariusz Kopeć,
 • Kłodzko, Marcin Bąk,
 • Lubin, Konrad Klemaszewski,
 • Łódź, Mariola Woźnialis,
 • Namysłów, Grzegorz Błaut,
 • Oleśnica, Arkadiusz Nitschke,
 • Oleśnica, Ryszard Cupał,
 • Ostrów Wielkopolski, Marek Gil,
 • Strzelce Opolskie, Monika Pawlewska,
 • Środa Śląska, Andrzej Pokora,
 • Świdnica, Małgorzata Walas,
 • Wolsztyn, Dawid Wątrucki,
 • Wrocław, Adriana Rodakiewicz,
 • Wrocław, Agnieszka Janus,
 • Wrocław, Agata Krasiczyńska-Knuter,
 • Wrocław, Artur Wojnar,
 • Wrocław, Bożena Tarnowska,
 • Wrocław, Kamila Jaworek,
 • Wrocław, Maciej Piotrowski,
 • Wrocław, Marek Kosztowniak,
 • Wrocław, Paulina Podgórska-Pawełka,
 • Wrocław, Radosław Wacowski,
 • Wrocław, Robert Kapica,
 • Wrocław, Stanisław Prus,
 • Wrocław, Wojciech Mielnik,
 • Wrocław, Wojciech Opielewicz,
 • Ząbkowice Śląskie, Piotr Witos.