jesteś na: Strona główna  •  Oferta  •  Ogłoszenia prasowe

Dom Aukcyjny jest obecny na rynku medialnym już od 12 lat. Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Gazetą Wyborczą, Rzeczpospolitą, Gazetą Prawną oraz większością gazet lokalnych, dlatego zlecamy ogłoszenia bez dodatkowych kosztów dla odbiorcy (wg cenników tych gazet).
Zamieszczamy blisko 70% ogłoszeń prasowych w wydaniach ogólnokrajowych oraz lokalnych dzienników.

 

Zlecając nam emisję ogłoszenia, wywiązujecie się Państwo z ustawowego obowiązku zamieszczania obwieszczeń w prasie, jak i korzystacie z dodatkowego bezpłatnego wsparcia informacyjnego w postaci publikacji ogłoszenia w Internecie.

 

Zlecone nam ogłoszenia składamy w taki sposób, aby były łatwo odnajdywalne w prasie.

 

Zapewniamy kompleksowość (7 w 1)
 1. publikujemy we wskazanej przez Państwa prasie – zgodnie z wyceną,
 2. publikujemy na stronie iKomornik.pl, DAWRO.pl, – bezpłatnie,
 3. publikujemy na stronie internetowej gazety – bezpłatnie,
 4. redagujemy nadesłane ogłoszenia – bezpłatnie,
 5. wysyłamy skan ogłoszenia w formacie PDF po emisji obwieszczenia – bezpłatnie,
 6. direct mailing – wysyłamy w formie elektronicznej informacje do subskrybentów naszej strony z Państwa ogłoszeniami – bezpłatnie,
 7. ogłoszenia licytacji pojazdów zamieszczamy na portalach typu: otomoto, autotrader, gratka.

 

Dzięki obecności Państwa ogłoszeń na stronie iKomornik.pl i DAWRO.pl skutecznie wpłyniecie na zwiększenie:
 • dostępności do informacji o sprzedaży,
 • zainteresowania organizowanymi licytacjami,
 • oglądalności ogłoszeń w Internecie.

 

Kancelariom komorniczym zapewniamy dostęp online do dedykowanego konta na portalu iKomornik.pl, w którym mogą:
 • pobrać raport po publikacji ogłoszenia w prasie (skan ogłoszenia w formacie PDF),
 • pobrać fakturę,
 • sprawdzić stan rozliczeń i zleceń,
 • sprawdzić listę przechowywanych ruchomości.